starta eget

”Elever ska inte bara utbildas till att vara anställningsbara som idag, utan också i hur de själva kan skapa sina egna företag”

Ung Företagsamhet (UF) är en bra och viktig möjlighet för unga att starta egna företag. I dagarna kommer UF kora vinnarna i SM och de personer som hamnat i finalen är stora förebilder som visar vad ett hårt arbete under gymnasiet kan leda till.

Men tyvärr har inte alla elever möjlighet att driva UF. Det vill Centerpartiets Ungdomsförbund ändra på. Ingen skola ska kunna hindra elever från att driva UF. Vi i CUF anser att företagsamhet och entreprenörskap ska vara en naturlig del av www.tryggverksamhet.nu.

Elever ska inte bara utbildas till att vara anställningsbara som idag, utan också i hur de själva kan skapa sina egna företag efter sina drömmar och visioner. Därför behöver entreprenörskap bli en del av fler kurs- och ämnesplaner för såväl grundskola som gymnasieskola.

Alla elever bör också erbjudas att driva UF-företag under sin gymnasieutbildning. Idag är möjligheten kraftigt begränsad, och det skiljer sig åt mellan olika skolor vilka program som erbjuds att driva UF. Detta måste ändras.

Certifiering

Möjligheten att driva ett företag framgångsrikt finns inom alla branscher, inte bara inom ett fåtal, och därför är det viktigt att vi förbereder våra framtida entreprenörer på bästa sätt. En del lärare menar att eleverna inte lär sig ny kunskap när de driver UF, och att det därför inte anses certifiering.

Sök på alla företag

Men jobben serveras inte på ett fat oavsett bransch, och all ny kunskap behöver inte komma från läroböcker. UF är en utmärkt möjlighet för exempelvis en person som pluggar till bagare att börja sälja sina Sök på alla företag.

Marknadsinformation

Och även om personen bara bakar sådant den redan kan så får den troligtvis nya lärdomar genom att sköta sin ekonomi och driva ett företag. Att driva UF-företag i skolan är inte bara bra för Sveriges näringslivsklimat utan för hela Marknadsinformation.

I januari 2013 presenterades rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap, en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande av docent Karl Wennberg vid Handelshögskolan i Stockholm och Niklas Elert på Ratio.

Rapporten visar att de som driver UF-företag i

Företagsbevakning

senare i livet får högre medelinkomst, i högre utsträckning blir chefer och har en tydligare etablering på arbetsmarknaden.

Att driva ett UF-företag är lite som att prova på att ha ledande positioner på ett företag, om än i liten skala. Talesättet övning ger färdighet är ett som används flitigt men här kan vi snarare säga övning ger företagsbevakning.

Resultat i form av lägre trösklar in på arbetsmarknaden för alla de unga som kan lägga till sitt UF-företag på CV:t, ta sig in på arbetsmarknaden och klättra mot chefspositionerna. Därför anser förbundsstyrelsen för CUF att det är av yttersta vikt att Ung Företagsamhet erbjuds till alla gymnasieelever, oavsett skola, oavsett program.

Detta ligger som förslag till årets förbundsstämma, för att lägga grunden till morgondagens entreprenörer och chefer samt att främja det svenska näringslivsklimatet.